Home

 

Kresby Bratislavy včetně židovské synagogy, která byla zbourána v šedesátých letech.