Home

 

Návrh dálniční kaple, u nás zatím nepříliš známé formy, představuje konkrétní, symbolický a minimalistický pohled na řešení obecného zápasu Ducha s Dobou, zápasu původnosti a pokroku. Dobu a pokrok v této úloze reprezentuje rozvoj dálniční sítě, zapříčiněný novodobými potřebami naší společnosti a její pronikání do původního prostředí, které se svou neporušeností, tradicí a geniem loci představuje Ducha.