Home

 

Návrh vodního prvku s přepadem vody a černými žulovými odrazivými plochami.