Home

 

Záměrnou funkční “polarizací” návrh rozšiřuje a vyzdvihuje nejsilnější aspekty místa, nekonvenční, ovšem šetrnou formou, využívá a modifikuje záměry původních stavitelů.